STUDIE-PROGRAMMA


Inschrijven voor losse modules is mogelijk!

Met behulp van onze digitale boeken kun je jezelf voorbereiden op het examen door zelfstudie. Examen data vind je op deze website. Schikken deze data jou niet? Informeer naar de mogelijkheden, wij zijn zeer flexibel!

Ook bieden wij klassikale lessen aan, gecombineerd met zelfstudie. Bij een minimale deelname van 4 studenten kunnen wij al klassikale lessen verzorgen.

Om een examen succesvol af te ronden dien je te slagen met een score van 75% of hoger per module!

Planning examen data:

Je kunt je inschrijven op onderstaande data tot 3 weken voor elk willekeurig examen:
 
             16-09-2023
             14-10-2023
              11-11-2023

 
Klassikale lessen inclusief het examen: 

Nieuwe data volgen spoedig

CAT-A

De Category A  geeft je het recht om de ‘Certificate of Release to Service’ van eenvoudige onderhoudstaken in de context van line maintenance en reparaties van eenvoudige defecten in een Part-145 maintenance organization (vliegtuigonderhoudsbedrijf) vrij te geven.

schrijf je in!
CAT-B1

Als Category B1 “Certifying Staff”  ben je gekwalificeerd om de “Certificate of Release to Service”  na “line
maintenance” onderhoudshandelingen af te geven voor constructie, motoren, mechanische en elektrische systemen. Daarnaast vallen onder voorwaarden diverse avionische taken onder je kwalificatie.

schrijf je in!
CAT-B2

B2 gekwalificeerde Certifying Staff geeft onderhoud vrij op het vleigtuig en de motoren op avionische en electrische systemen. Mechanische systemen die een eenvoudige test of eenvoudig onderhoud nodig hebben vallen ook onder je bevoegdheid.

Schrijf je in!
DELTA B1-B2

 Als je reeds in het bezig bent van een B1 licentie, kun je ook je B2 licentie behalven door een aantal aanvullende modules te behalen.

schrijf je in!

CAT-A

Categorie A geeft de bevoegdheid voor de vrijgave van eenvoudige kleine onderhoudswerkzaamheden in het kader van line maintenance en reparatie van simpele defecten in een Part-145 onderhoudsorganisatie. Deze werkzaamheden zijn op taakniveau en beperkt tot de taken genoemd in de autorisatie van de Part-145 erkende onderhoudsorganisatie

Door de benodigde modules te behalen toon je aan te beschikken over de basis kennis. Deze moeten worden afgenomen door een Part-147 erkende school. Onze examens worden afgenomen onder de erkenning van AMC66. een erkende EASA Part-147 school.

Benodigde modules Cat A:
• Module 1 Wiskunde
• Module 2 Natuurkunde
• Module 3 Grondbeginselen electriciteit
• Module 5 Digitale Technieken / Elektronische instrumentsystemen
• Module 6 Materialen & Hardware
• Module 7A Onderhoudspraktijken
• Module 8 Basisaerodynamica
• Module 9A Menselijke factoren
• Module 10 Luchtvaart wetgeving 

Aanvullend voor A1 (vliegtuigen met turbine motoren):
• Module 11A Aerodynamica, constructies & systemen
• Module 15 Gasturbinemotoren
• Module 17A Propeller

Essay:
Als onderdeel van het examen moet er voor een aantal modules een essay worden geschreven. Dit betreft de modules 7A (Onderhoudspraktijken), 9 (Human Factors) en 10 (Luchtvaartwetgeving).
Indien er essays zijn afgenomen voor Cat A zijn deze ook geldig voor de verdere opleiding, die noodzakelijk zijn voor een uitbreiding van het AML met een andere categorie of subcategorie. 

CAT-B1

Categorie B1 “certifying staff” is gekwalificeerd om een “certificate of release to service” af te geven na “line maintenance” ten behoeve van constructie, motoren en mechanische en elektrische systemen. Daarnaast vallen ook avionica line replaceable units welke eenvoudig op serviceability kunnen worden getest onder de bevoegdheid van deze categorie certifying staff.
Een Categorie B1 Part-66 AML is specifiek voor een vliegtuigtype. Om door een Part-145 of sub-part F bedrijf te kunnen worden geautoriseerd voor een bepaald vliegtuigtype moet dat type eerst op de Part-66 AML zijn bijgeschreven. Ook werkzaamheden aan avionica systemen waarbij slechts eenvoudige tests nodig zijn om de luchtwaardigheid aan te tonen en waarbij geen probleemoplossing vereist is vallen onder deze bevoegdheid.

Door de benodigde modules te behalen toon je aan te beschikken over de basis kennis. Deze moeten worden afgenomen door een Part-147 erkende school. Onze examens worden afgenomen onder de erkenning van AMC66. een erkende EASA Part-147 school.

Benodigde modules Cat B1:
• Module 1 Wiskunde
• Module 2 Natuurkunde
• Module 3 Grondbeginselen electriciteit
• Module 4 Grondbeginselen electronica
• Module 5 Digitale Technieken / Elektronische instrumentsystemen
• Module 6 Materialen & Hardware
• Module 7A Onderhoudspraktijken
• Module 8 Basisaerodynamica
• Module 9A Menselijke factoren
• Module 10 Luchtvaart wetgeving

Aanvullend voor B1 (vliegtuigen met turbine motoren):
• Module 11A Aerodynamica, constructies & systemen
• Module 15 Gasturbinemotoren
• Module 17A Propeller

Essay:
Als onderdeel van het examen moet er voor een aantal modules een essay worden geschreven. Dit betreft de modules 7A (Onderhoudspraktijken), 9 (Human Factors) en 10 (Luchtvaartwetgeving).

CAT-B2

Categorie B2 vrijgave van werkzaamheden aan avionica en elektrische systemen in een Part-145 onderhoudsorganisatie zijn:
➢ onderhoud aan avionica- en elektrische systemen
➢ elektrische en avionica taken binnen de motor- en mechanische systemen, waarbij slechts eenvoudige tests nodig zijn om de luchtwaardigheid ervan aan te tonen, en
➢ het afgeven van certificaten van vrijgave voor gebruik na klein lijnonderhoud en reparatie van eenvoudige defecten voor zover dit valt binnen de grenzen van de werkzaamheden die zijn aangetekend op de certificeringsautorisatie waarnaar wordt verwezen in punt 145.A.35 van bijlage II Part-145. Deze certificeringsbevoegdheid is beperkt tot werkzaamheden die door de houder zelf zijn uitgevoerd in de onderhoudsorganisatie die de certificeringsautorisatie heeft
afgegeven en geldt uitsluitend voor de luchtvaartuigtypen die zijn toegewezen op het AML categorie B2

Door de benodigde modules te behalen toon je aan te beschikken over de basis kennis. Deze moeten worden afgenomen door een Part-147 erkende school. Onze examens worden afgenomen onder de erkenning van AMC66. een erkende EASA Part-147 school.

Benodigde modules Cat B2:
• Module 1 Wiskunde
• Module 2 Natuurkunde
• Module 3 Grondbeginselen electriciteit
• Module 4 Grondbeginselen electronica
• Module 5 Digitale Technieken / Elektronische instrumentsystemen
• Module 6 Materialen & Hardware
• Module 7A Onderhoudspraktijken
• Module 8 Basisaerodynamica
• Module 9A Menselijke factoren
• Module 10 Luchtvaart wetgeving

Aanvullend voor B2 
• Module 13 Aerodynamica, constructies & systemen van luchtvaartuigen
• Module 14 Voortstuwing

Essay:
Als onderdeel van het examen moet er voor een aantal modules een essay worden geschreven. Dit betreft de modules 7A (Onderhoudspraktijken), 9 (Human Factors) en 10 (Luchtvaartwetgeving).

DELTA B1/B2

Je kunt je category B1 autorisatie uitbreiden met een B2 autorisatie.

Ben je in het bezit van een B1 licentie dan kun je ook je B2 licentie bijschrijven na het behalen van een drietal aanvullende modules: modules 4, 5 and 13

Door deze modules te behalen toon je aan te beschikken over de (aanvullende) basis kennis. Deze moeten worden afgenomen door een Part-147 erkende school. Onze examens worden afgenomen onder de erkenning van AMC66. een erkende EASA Part-147 school.

Benodigde aanvullende modules: • Module 4 Grondbeginselen electronica
• Module 5 Digitale Technieken / Elektronische instrumentsystemen
• Module 13 Aerodynamica, constructies & systemen van luchtvaartuigen

Contact 

Dutch Aviation Learning Center is gevestigd in Hoofddorp, Nederland.
De klassikale lessen en examens vinden hier plaats.

[]

Dutch Aviation Learning Center

Address:

Noordmeerstraat 20 | 2131 AD | HOOFDDORP

inschrijfformulier